Chúng tôi sẽ tập trung loại bỏ đi những rào cản của việc "chuyển tiền"
xuyên các quốc gia đẻ tạo nên việc "chuyển tiền" một cách thật dễ dàng
Chúng tôi sẽ tập trung loại bỏ đi những rào cản của việc "chuyển tiền" xuyên các quốc gia đẻ tạo nên việc "chuyển tiền" một cách thật dễ dàng
Giai đoạn 1Công cụ kết hợp chuyển tiền
Dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm những công ty chuyển tiền tốt nhất cho người dùng là các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài
Vấn đề
Tôi không biết sử dụng nó ở đâu...
Giải pháp
Bạn có thể nhanh chóng tìm được khoản tiền gửi phù hợp nhất cho mình
Giai đoạn 2Tài chính vi mô → Tính điểm tín dụng
Tài chính vi mô lãi suất thấp cải thiện điểm tín dụng tùy thuộc vào hồ sơ trả nợ
Vấn đề
Tôi không thể vay tiền ... = Không thể thực hiện tín dụng
Giải pháp
Tăng điểm tín dụng của bạn với hình thức tài chính lãi suất thấp
Công bố điểm tín dụng và chia sẻ white list / black list
Vấn đề
Tín dụng cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản rất khó đo lường ...
Giải pháp
Bằng cách tín điển tín dụng để được các công ty khác cấp hạn mức tài chính
1
2
/
2
Giai đoạn 3Ví ảo
Mở rộng sang BNPL (Mua ngay Trả sau)
Vấn đề
Tôi muốn sản phẩm đó ngay, nhưng tín dụng phải trả lãi suất ...
Giải pháp
Nhận ngay sản phẩm mà bạn muốn và thanh toán sau
< Quay lại