Ứng dụng thương mại điện tử du lịch với công cụ dự đoán xu hướng
Trên Thế giới có rất nhiều điều mà bạn chưa biết. Nắm bắt lấy những điều mà bạn chưa biết. Làm quen với những người bạn chưa quen biết. Vậy thì ngay bây giờ, hãy trải nghiệm ứng dụng thương mại điện tử du lịch chưa từng có!
Ứng dụng thương mại điện tử du lịch với công cụ dự đoán xu hướng
Trên Thế giới có rất nhiều điều mà bạn chưa biết.Nắm bắt lấy những điều mà bạn chưa biết.Làm quen với những người bạn chưa chưa quen biết.Vậy thì ngay bây giờ, hãy trải nghiệm thương mại điện tử du lịch chưa từng có!
Hiểu được những xu hướng hiện tại và tương lai trên thế giới

Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích! Khách du lịch đã chấp nhận yêu cầu Sản phẩm sẽ được giao đến quốc gia của bạn.
❶ Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích!
❷ Khách du lịch kiểm tra các yêu cầu trên khắp thế giới!
❸ Khi kết nối được thiết lập, hãy gửi chi phí tạm tính trước và hoàn tất giao dịch
❹ Khách du lịch mua sản phẩm
❺ Giao các sản phẩm được yêu cầu đến quốc gia của khách hàng
❻ Giao dịch hoàn tất khi sản phẩm được giao đến người yêu cầu an toàn
❶ Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích!
❷ Khách du lịch kiểm tra các yêu cầu trên khắp thế giới!
❸ Khi kết nối được thiết lập, hãy gửi chi phí tạm tính trước và hoàn tất giao dịch
❹ Khách du lịch mua sản phẩm
❺ Giao các sản phẩm được yêu cầu đến quốc gia của khách hàng
❻ Giao dịch hoàn tất khi sản phẩm được giao đến người yêu cầu an toàn
❶ Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích!
❷ Khách du lịch kiểm tra các yêu cầu trên khắp thế giới!
❸ Khi kết nối được thiết lập, hãy gửi chi phí tạm tính trước và hoàn tất giao dịch
❹ Khách du lịch mua sản phẩm
❺ Giao các sản phẩm được yêu cầu đến quốc gia của khách hàng
❻ Giao dịch hoàn tất khi sản phẩm được giao đến người yêu cầu an toàn
❶ Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích!
❷ Khách du lịch kiểm tra các yêu cầu trên khắp thế giới!
❸ Khi kết nối được thiết lập, hãy gửi chi phí tạm tính trước và hoàn tất giao dịch
❹ Khách du lịch mua sản phẩm
❺ Giao các sản phẩm được yêu cầu đến quốc gia của khách hàng
❻ Giao dịch hoàn tất khi sản phẩm được giao đến người yêu cầu an toàn
❶ Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích!
❷ Khách du lịch kiểm tra các yêu cầu trên khắp thế giới!
❸ Khi kết nối được thiết lập, hãy gửi chi phí tạm tính trước và hoàn tất giao dịch
❹ Khách du lịch mua sản phẩm
❺ Giao các sản phẩm được yêu cầu đến quốc gia của khách hàng
❻ Giao dịch hoàn tất khi sản phẩm được giao đến người yêu cầu an toàn
❶ Đặt mua hộ ngay khi bạn tìm thấy sản phẩm theo xu hướng yêu thích!
❷ Khách du lịch kiểm tra các yêu cầu trên khắp thế giới!
❸ Khi kết nối được thiết lập, hãy gửi chi phí tạm tính trước và hoàn tất giao dịch
❹ Khách du lịch mua sản phẩm
❺ Giao các sản phẩm được yêu cầu đến quốc gia của khách hàng
❻ Giao dịch hoàn tất khi sản phẩm được giao đến người yêu cầu an toàn
1
2
3
4
5
6
/
6
Lợi ích

Nắm bắt các xu hướng trên thế giới

Yêu cầu mua hộ một cách đơn giản

Trò chuyện dễ dàng
<Được trang bị chức năng dịch tự động>

Nhanh chóng biết được các yêu cầu trên khắp thế giới

Có thể nhận được thưởng
Nguyên tắc
Chúng tôi sẽ bảo vệ các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của bạn dưới tư cách là người khai thác
Để tuân thủ đạo đức doanh nghiệp, quy tắc và các chuẩn mực xã hội, chúng tôi sẽ phát triển các tổ chức,
cơ chế và hệ thống mạnh mẽ để đảm bảo tuân thủ pháp luật cũng như phản ứng nhanh chóng để phù hợp với bất kỳ vấn đề nào khi chúng xảy ra,
bao gồm bất kỳ sự khai thác kẽ hở của luật pháp.

Các vấn đề về Hải quan và Thuế quan

Đối với các sản phẩm bất hợp pháp

Đối với các sản phẩm bất hợp pháp
<Ý kiến pháp lý của chuyên gia>
Chúng tôi đã nhận được các báo cáo bằng văn bản từ các chuyên gia bao gồm luật sư về các vấn đề có thể là một vấn đề theo quan điểm pháp lý,
chẳng hạn như hiệu lực của nội dung giao dịch và hợp đồng,
việc tuân thủ pháp luật liên quan và liên quan đến trách nhiệm cộng đồng.
Chúng tôi sẽ bảo vệ các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của bạn dưới tư cách là người khai thác
Để tuân thủ đạo đức doanh nghiệp, quy tắc và các chuẩn mực xã hội, chúng tôi sẽ phát triển các tổ chức, cơ chế và hệ thống mạnh mẽ để đảm bảo tuân thủ pháp luật cũng như phản ứng nhanh chóng để phù hợp với bất kỳ vấn đề nào khi chúng xảy ra, bao gồm bất kỳ sự khai thác kẽ hở của luật pháp.

Các vấn đề về Hải quan và Thuế quan

Đối với các sản phẩm bất hợp pháp

Đối với các sản phẩm bất hợp pháp
<Ý kiến pháp lý của chuyên gia>
Chúng tôi đã nhận được các báo cáo bằng văn bản từ các chuyên gia bao gồm luật sư về các vấn đề có thể là một vấn đề theo quan điểm pháp lý, chẳng hạn như hiệu lực của nội dung giao dịch và hợp đồng, việc tuân thủ pháp luật liên quan và liên quan đến trách nhiệm cộng đồng.

Các vấn đề về Hải quan và Thuế quan
HIỆN NAY
Đơn giá dưới 300.000 yên
<Làm thủ tục hải quan dưới dạng hành lý xách tay>
Miễn thuế nếu sản phẩm có giá trị ¥ 10.000 trở xuống và thuế 5% nếu ¥ 10.000 trở lên
TƯƠNG LAI
Thông báo trước về thuế hải quan
<Thông báo tại thời điểm giao dịch>
・Phát triển cảnh báo thuế quan trước
・Có chức năng gợi ý người dùng
・Hiển thị số tiền cụ thể của biểu phí giao dịch

Đối với các sản phẩm bất hợp pháp
HIỆN NAY
Giám sát theo dõi
Giám sát bởi bộ phận hỗ trợ khách hàng
TƯƠNG LAI
Giám sát tự động 24 giờ (AI)
・Giám sát trò chuyện giao dịch theo ngôn ngữ tự nhiên và phân tích hình thái
・Giám sát bằng cách phân tích hình ảnh sản phẩm hiển thị

Đối với những rủi ro không lường trước
HIỆN NAY
Tổng Cố Vấn
Văn phòng luật sư Hibiya Park Taku Inoue

Kiểm toán viên
Văn phòng kế toán công chứng Gamaji Masahide Gamaji
TƯƠNG LAI
Xuất bản báo cáo công bố thông tin
Khi gian lận xảy ra, chúng tôi thông báo nội dung gian lận và các biện pháp đối phó
Thành lập nhóm các cán bộ tuân thủ
Xây dựng đội ngũ để quản lý sự tuân thủ, bao gồm các đối tác công ty luật
1
2
3
4
/
4
< Quay lại