Chính sách về cookie
Công ty TNHH Fore sử dụng cookie để cung cấp một số thông tin nhất định cho mục đích cùng sử dụng và phân tích tình trạng sử dụng của khách hàng trên trang web, hoặc cung cấp các dịch vụ và quảng cáo cho khách hàng cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập.

1.Giới thiệu về cookie
Cookie là một chức năng lưu trữ thông tin duyệt web trên máy tính của bạn (các thiết bị có thể kết nối với Internet, chẳng hạn như PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng). Fore Co., Ltd. sử dụng cookie để lấy thông tin duyệt web như số lượt truy cập vào trang web và các trang đã truy cập.Ngoài ra, chúng tôi không thể xác định thông tin cá nhân của bạn từ thông tin cookie. Bạn có thể từ chối cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng xin lưu ý rằng bạn có thể không nhận được một số dịch vụ nhất định.
Có hai loại cookie: một loại được cung cấp để sử dụng các chức năng được cung cấp trên trang web của Fore và loại khác do bên thứ ba liên kết với Fore Co., Ltd. thiết lập.

2.Mục đích sử dụng cookie
(1) Khi bạn duyệt trang web, chúng tôi sử dụng nó để xác định máy tính của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn. Do đó, việc lưu trữ cookie trên máy tính của bạn có thể tăng cường sự tiện lợi của việc truy cập trang web trong trình duyệt, ví dụ: bạn không câbf nhập cùng một thông tin nhiều lần nữa.
(2) Công ty TNHH Fore sử dụng thông tin được thu thập bằng cookie để phân tích việc bạn sử dụng trang web (trạng thái truy cập, lưu lượng truy cập, định tuyến, v.v.) để cải thiện hiệu suất của chính trang web và cải thiện các dịch vụ mà mà công ty cung cấp cho khách hàng.
Ngoài ra, các công cụ sau đây chủ yếu được sử dụng cho phân tích này và có thể cung cấp thông tin cho nhà cung cấp công cụ.

Google Analytics
・ Nhà cung cấp công cụ: Google Inc.
・ Chính sách bảo mật của Google: https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/
・ Thông tin được thu thập thông qua công cụ: Trạng thái sử dụng trang web của bạn (trạng thái truy cập, lưu lượng truy cập, truy cập trang web, v.v.)

3.Cách vô hiệu hóa cookie
(1) Cách vô hiệu hóa tất cả cookie
Bạn có thể vô hiệu hóa cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể không nhận được một số dịch vụ nhất định ngoại trừ các trang web của Fore Website Co., Ltd.
Để biết thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt cookie, hãy liên hệ với nhà sản xuất của từng trình duyệt.
Vui lòng tham khảo URL để biết thông tin về các trình duyệt phổ biến sau đây:

Apple Safari
https://support.apple.com/ja-jp/guide/safari/sfri11471/mac

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/-answer.py?hl=ja&answer=95647&p=cpn_cookies

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/ja-jp/kb/Cookies

(2) Cách vô hiệu hóa một cookie cụ thể
Để biết thông tin về cách ngừng cung cấp thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo, hãy liên hệ với công ty của bạn. Bạn cũng có thể xác nhận thông qua URL của nhà cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo chính của các đối tác sau.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tất cả các thông tin cookie này, bạn có thể bị hạn chế sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do mỗi công ty cung cấp.

Adobe Systems Incorporated
・Chính sách bảo mật: https://www.adobe.com/jp/privacy/policy.html
・Cách ngừng gửi thông tin: https://www.adobe.com/jp/privacy/opt-out.html

Tập đoàn Yahoo Nhật Bản
・Chính sách bảo mật: https://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf2nd
・Cách ngừng gửi thông tin: https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html

Google Inc. và Google Network
・Chính sách bảo mật: https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/#infochoices
・Cách ngừng gửi thông tin: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ja

Công ty TNHH Facebook Nhật Bản
・Chính sách bảo mật: https://www.facebook.com/policies/cookies/
・Cách ngừng gửi thông tin: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Twitter, Inc.
・Chính sách bảo mật: https://support.twitter.com/articles/20170522?lang=ja
・Cách ngừng gửi thông tin:
Ngày 29 tháng 11 năm 2021
< Quay lại